تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۵
برگزاری جلسه کارگروه بانوان و خانواده شهرستان راز و جرگلان با حضور جناب آقای دکتر برادران معاون محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار و سر کار خانوم یغمایی مدیر کل امور بانوان استانداری
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان
برگزاری جلسه کارگروه بانوان و خانواده شهرستان راز و جرگلان با حضور جناب آقای دکتر برادران معاون محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار و سر کار خانوم یغمایی مدیر کل امور بانوان استانداری
منبع : فرمانداری رازوجرگلان